ĮRANKIAI ĮTRAUKIOMS STEAM VEIKLOMS MOKYKLOJE

Kviečiame į mokymus

„Įrankiai įtraukioms STEAM veikloms mokykloje”

gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos), matematikos ir informacinių technologijų mokytojus (po vieną dalyko atstovą iš mokyklos).

Mokymų vieta – Panevėžio „Vyturio“ progimnazija,  Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys

Mokymų data – 2019 m. gruodžio 17 d. 

Lektoriai:

  1. Paulius L. Tamošiūnas, ilgametis biologijos, integruotų gamtos mokslų olimpiadų Lietuvoje koordinatorius, biotechnologinio mokinių švietimo Lietuvoje projektų vadovas, biochemijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto ir Latvijos biomedicinos mokslų ir studijų centro tyrėjas,
  2. Ramūnas Skaudžius, dr. Meilės Lukšienės premijos laureatas, „Renkuosi mokyti” alumnas, chemijos mokytojas, integruotų gamtos bei žemės mokslų olimpiadų vadovas, chemijos mokslų daktaras, docentas, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas.

Mokymų vykdytojas – VšĮ „Gamtos mokslų ugdymo centras“

Laikas Programa
8:30-9:00 Dalyvių registracija
9:00-9:10 Mokymų programos apžvalga
9:10-11:30 1 sesija. Gamtamoksliniu tyrimu pagristos STEAM veiklos: aktualumas, nauda mokyklos bendruomenei. Tyrimo aktualizavimo ir lokalizavimo būtinybė siekiant sudominti mokinius gamtos ir technologiniais mokslais.
11:30-11:45 Pertrauka
11:45-13:15 2 sesija. Integruoto gamtamokslinio iššūkio organizavimo ypatumai ir resursai.
13:15:14:00 Pietūs
14:00-15:30 3 sesija. Inovacijų metodas (Design thinking, DT) ir jo taikymas mokykloje: teorinis pagrindas ir veiklų pavyzdžiai. Praktinės mini dirbtuvės DT metodo lokalizavimui.
15:30-15:45 Pertrauka
15:45-17:15 4 sesija. Tarpdalykinių tyrimų organizavimo algoritmai ir paprasti sprendimai, aplinkoje esančių objektų (akcentuojant mobiliojo telefono galimybes) panaudojimas veiklų organizavimui. Praktinės dirbtuvės.
17:15-17:25 Mokymų aptarimas

Išsamesnė informacija info@gamtosmokslai.lt. Registruotis SEMI+. Renginys nemokamas.

Virginija Juknienė, 8 650 623 46