KELIAI Į KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĘ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra 2019 m. spalio 8 d. kviečia Utenos ir Panevėžio apskričių savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkus ar jų deleguotus asmenis į forumą „Keliai į kiekvieno mokinio sėkmę: kaip stiprinti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių vaikų integraciją, įveikti jų lietuvių kalbos atskirtį ir sėkmingai mokytis toliau“, kuris vyks Panevėžio švietimo centre (Topolių al. 12, Panevėžys).

Renginio pradžia – 10.00 val.

Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių ir lituanistų metodinių būrelių bei ugdymo įstaigų metodinių grupių pirmininkus ir mokytojus, dirbančius su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais, dalyvauti renginiuose ir registruotis Nacionalinės švietimo agentūros informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

kvietimas į forumą