MOKSLO METŲ ATIDARYMAS

TREČIOJO  AMŽIAUS  UNIVERSITETO

PANEVĖŽIO FAKULTETO

MOKSLO METŲ ATIDARYMAS

spalio 2 d. 17.00 val. nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje

(Klaipėdos g. 138)

Labai Jūsų lauksime.

Šventės organizatoriai –

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto taryba,

Panevėžio švietimo centras