Kuo geras treneris skiriasi nuo puikaus trenerio?

2022 metų liepos pradžioje centro metodininkės Rasa, Klaudija ir Simona dalyvavo 5 dienų treningo mokymuose „Train the Trainer” Palerme pagal Erasmus+ projekto „Profesionalumo link“ (Towards professionalism“), Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041692 veiklų planą. Dalyviai mokėsi ir praktinėse veiklose stiprino efektyviai veikiančio trenerio įgūdžius ir savybes: gebėjimą nustatyti dalyvių poreikius, jų analizės aspektus, mokymosi ir mokymosi stiliaus pritaikymo metodikas ir kt. Daug dėmesio buvo skiriama tarpkultūrinių mokymo problemos sprendimui, suaugusiems patrauklių ir motyvuojančių mokymosi aplinkų kūrimui, tikslingam techninių, skaitmeninių priemonių naudojimui, komunikacijai, palankios emocinės aplinkos kūrimui bei besimokančiųjų bendradarbiavimo skatinimui.

Tarptautinėje grupėje puikios galimybės pasidalinti gerąja patirtimi, idėjomis. Organizatoriai pasirūpino ir kultūrine- pažintine programa, todėl dalyviai ne tik sustiprino profesinei veiklai būtinus įgūdžius, bet ir bendrakultūrinę, komunikacijos kompetencijas.