KVIEČIAME Į RESPUBLIKINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ „ŠIUOLAIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO UGDYMO(SI) IŠŠŪKIAI“

Konferencija skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams

 Konferencija vyks 2018 m. spalio 25 d.

 Konferencijos vieta: Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Šiaulių g., Nr. 60, Panevėžys

 

Konferencijos programa

9.00–10.00     Dalyvių registracija, kava, knygų mugė.

10.00–10.30   Konferencijos atidarymas: organizatorių, svečių sveikinimai, įstaigos pedagogų, ugdytinių pasirodymas.

Konferencijos plenarinis posėdis:

10.30–11.05    Pranešimas „Aktualios priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos“ – atnaujinto priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) turinio akcentuojamos naujos ir papildomos kompetencijos (doc. dr. Vitalija Gražienė);

11.05–11.30   Pranešimas „Inovatyvi praktika Lietuvos darželiuose. Ką atskleidė tyrimas?“ – naujausi duomenys Lietuvos Edukologijos universiteto, Vaikystės katedros atlikto Nacionalinio tyrimo (dr. Birutė Autukevičienė);

11.30 – 11.40 Pranešimas „Šiuolaikinio pedagogo prestižas“ (lektorė Rimanta Pagirienė)

11.40–12.40   Pranešimas „Nauji požiūriai į autizmo paveiktų, įvairiai traumuotų, hiperaktyvių, šizofrenų ir kitaip netipiškų vaikų“ – nauji požiūriai iš seniai žinomų terapinių perspektyvų ir naujų pastabų iš neuropsichologinių mokslų į šias problemas padeda suvokti įvardintų vaikų motyvacijas ir poreikius (lektorius, sociopsichologas, psichoterapeutas, ilgai studijavęs ir dirbęs Amerikoje, giliai išanalizavęs psichologijos ir psichoterapijos teorijos bei praktikos bendrumus, turintis asmeninės patirties socialiniame darbe ir konfliktų tarpininkavimuose Vytas Stoškus);

12.40–13.40   Pietūs Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro valgykloje.

13.40–15.00 Darbas sekcijose:

 I sekcija „Šeima ir darželis – kelias į partnerystę“

II sekcija „Naujos ugdymo(si) erdvės ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“

 III sekcija „Inovatyvūs ir kūrybiški metodai įvairių sričių kompetencijų plėtojimui(si)“

 IV sekcija „Pedagogas – inovatorius“

**Dalyviai- klausytojai sekciją galės pasirinkti konferencijos dieną, registracijos metu

15.00 – 15.30 – Stendinių pranešimų, edukacinių priemonių pristatymas (salėje).

 15.30 – 16.00 Konferencijos uždarymas (moderatorių apibendrinimas apie darbą sekcijose, įstaigos vadovo konferencijos užbaigimas).

 

Konferencijos organizatoriai pasitiki pranešėjų kompetencijomis ir už pranešimų turinį neatsako.

Visų konferencijos dalyvių registracija http://www.semiplius.lt/ iki 2018 m. spalio 23 d.

Užpildytas dalyvių anketas siųsti el. paštu zibute.konferencija@gmail.com

  • Dalyvio- pranešėjo- iki 2018 m. spalio 10 d.
  • Dalyvio- klausytojo- iki 2018 m. spalio 23 d.

Konferencijos dalyvio mokestis nurodytas registruojantis http://www.semiplius.lt

Konferencijos lektoriams, stendinių pranešimų, edukacinių priemonių rengėjams ir dalyviams bus išduodamos Panevėžio švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Konferencijos metu vyks knygų mugė, eksponuojami Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų tapybos ant drobės ir ant šilko kūrybiniai darbai.

Organizatorius:

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“

 

Partneriai:

Panevėžio švietimo centras,

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

 

Informaciją teikia:

 Loreta Simanavičienė (tel.: 865622843)

Edita Miežinienė (tel.: 867825500)