LANKĖSI BIBLIOTEKOJE

Vasario 20 d. Panevėžio Trečiojo amžiaus universiteto užsienio kalbų fakulteto lenkų kalbos grupės studentai apsilankė Gabrielės Bitės-Petkevičaitės viešojoje bibliotekoje. Jie susipažino su pagrindiniais saugomais knygų ir retų leidinių fondais, apsila

nkė kraštotyros, muzikos, meno skyriuje. Bibliotekos darbuotojai supažindino, kokias jie teikia skaitytojams paslaugas. Esame dėkingi bibliotekos darbuotojai už malonią ir įdomią informaciją.

Zita Kazlauskienė

Archyvo nuotr.