VYKO PLANAVIMO MOKYMAI

2020m. vasario 11 d. vvyko suaugusiujų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai. Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų mokymosi poreikių ir galimybių tyrimo rezultatus ir seminarą vedė Panevėžio švietimo skyriaus direktorė -Asta Malčiauskienė. Susipažinome su Savivaldybės suaugusių neformaliojo švietimo vizija, švietimo ir tęstinio mokymosi planavimu. Buvo aptarti susitarimai dėl bendradarbiavimo įgyvendinant konkrečias veiklas. Vyko mokymų refleksija.

 

Liekupio bendruomenė

Archyvo nuotr.