NET 4 ROBOTIKOS CENTRO „ROBOLABAS“ UGDYTINIAI PELNĖ METINES „LIETUVOS MAXIMALISTŲ“ STIPENDIJAS

Išrinkti šių metų „Lietuvos Maximalistai“, jų tarpe kasmėnesines 100 eurų stipendijas gaus net 4 moksleiviai, kurie po pamokų ugdosi ir Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“. Iš viso tarp daugiau nei šimto puikiai besimokančių, gabių, aktyvių ir laimėjimų įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose pelniusių Lietuvos moksleivių stipendijas gavo net 7 moksleiviai iš Panevėžio miesto ir rajono, didžioji dalis jų mokosi Juozo Balčikonio gimnazijoje.

Skatinamąsias stipendijas Inovacijų kategorijoje už įvairias pergales konkursuose, tarptautinėse varžybose, olimpiadose, bei motyvaciją mokslo, visuomeniškumo srityje pelnė dvyliktokai Dovydas Aleknavičius ir Emilis Vitas Navickas, devintokas Ignas Cimnolonskas, o vienuoliktokas Paulius Klimovas – Visuomeniškumo. Pastarasis yra Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokinys, visi kiti mokosi Juozo Balčikonio gimnazijoje, bet po pamokų vaikinai papildomai dar ugdosi ir lanko įvairius robotikos būrelius PRC „RoboLabe“.

Beje, Ignas Cimnolonskas ir Dovydas Aleknavičius maksimalistų stipendijas gauna jau antri metai. Pernai Ignas inovacijų kategorijoje džiaugėsi gavęs pagrindinę stipendiją, o Dovydas – paskatinamąją.

Programavimu, elektronika ir inžinerija Dovydą, Igną, Emilį ir Paulių domėtis skatina jų mokytoja Laura Kuchalskienė. Veikli informacinių technologijų ir robotikos pedagogė su tiksliesiems mokslams gabiais jaunuoliais robotikos centre dirba ne vienerius metus.