TARPTAUTINIAI KURSAI PANEVĖŽIO MOKYTOJAMS KROATIJOJE „KAIP SKAITMENINIAI ĮRANKIAI GALI PADĖTI VALDYTI MOKYKLĄ“.

Visame pasaulyje stebima technologijų plėtra, aktyviai ieškoma būdų, kaip integruoti inovatyvius skaitmeninius įrankius į mokymo (si) procesą. Šie įrankiai ne tik atveria naujas galimybes tobulinti mokyklos valdymą, bet ir padeda transformuoti mokymo bei mokymosi patirtį. Ugdymo įstaigos ieško efektyvių būdų, kaip įgalinti technologijas siekiant kokybiško komunikavimo, duomenų valdymo, ugdymo bei grįžtamojo ryšio teikimo besimokantiems ir mokinių tėvams. „Kaip skaitmeniniai įrankiai gali padėti valdyti mokyklą“ ir aiškinosi Panevėžio švietimo centro darbuotojai savaitės trukmės mokymuose, kurie vyko saulėtoje Kroatijoje, Splito mieste.

Technologijos teikia naujas mokymo(si) galimybes, kuriomis švietimo bendruomenės turi  išmokti pasinaudoti. Technologijų integravimas į ugdymo procesą gali padėti mokyklai prisitaikyti prie šiuolaikinių mokinių poreikių ir interesų, teikiant novatorišką, mokinius įtraukiančią, į juos orientuotą ir su jų interesais susietą mokymosi patirtį.

Akivaizdu, jog skaitmeniniai įrankiai tampa integralia, neatsiejama nuo modernios edukacinės sistemos, dalimi. IT skatina mokinių kūrybiškumą, inovatyvius techninius, problemų sprendimo gebėjimus.

Štai keletas priežasčių, kodėl skaitmeninės priemonės tampa tokios svarbios ugdymo procese: elektroninės mokymosi valdymo sistemos ir vertinimo įrankiai leidžia mokytojams efektyviau stebėti mokinių pažangą. Mokytojai gali pasitelkti interaktyvias lenteles ir projektorius, kad pateiktų mokiniams vaizdingą ir dinamišką mokymosi turinį Šios technologijos skatina aktyvų dalyvavimą pamokose ir užtikrina mokymo(si) kokybę. Be to, leidžia mokytojams  efektyviau bendrauti su tėvais ar valdyti duomenis. Elektroniniai pranešimai, elektroninis dienynas ar el. paštas yra tik keli pavyzdžiai, kaip šie įrankiai padeda informuoti tėvus apie jų vaikų pažangą, įstaigos ar klasės renginius ir kitus dalykus.

Tai suteikia galimybę individualizuoti mokymą, nustatyti mokinių stiprybes ir silpnybes bei efektyviai planuoti mokymo procesą. Mokyklos tinklapiai, elektroninės diskusijos ir socialinės medijos platformos suteikia galimybę tėvams ir mokiniams aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, renginiuose ir projektuose. Taip pat skaitmeniniai mokymosi įrankiai, tokie kaip interaktyvios lentelės, vaizdo pamokos ir elektroniniai vadovėliai, gali pagerinti mokymo procesą ir padaryti jį įdomesnį mokiniams. Šios priemonės leidžia mokytojams sukurti inovatyvius mokymo planus ir pritaikyti mokymo metodikas pagal mokinių poreikius.

Kaip bendrauti su besimokančiaisiais ir auditorija per socialinę žiniasklaidą ir panašias platformas?

Mokymų metu lektorė Alenka Miljevič akcentavo, kad norint kurti kokybišką turinį, reikia pasirinkti tinkamas platformas, komunikavimo stilių ir nebijoti būti kūrybiškiems ir žaismingiems. Skirtingos platformos tinka skirtingoms auditorijoms. Pavyzdžiui, Instagram daugiau naudojamas jaunesnės kartos atstovų, tuo tarpu LinkedIn ar Facebook gali būti efektyviai naudojami profesinio mokymo(si) srityje. Turinys turi būti ne tik informatyvus, bet ir pritaikytas auditorijai. Jis gali apimti vaizdo įrašus, nuotraukas, tekstą, interaktyvius žaidimus, patariama naudoti nuorodas į straipsnius ir pan.

Ugdymo turinys turėtų būti ne tik patrauklus, bet ir įdomus, prasmingas. Dar geriau, jei jis bus interaktyvus. Bendravimo efektyvumą didina ir estetinis, patrauklus turinys, rekomenduojama įtraukti grafinius elementus, pasitelkti dirbtinio intelekto ar socialines programėles, žaismingas apklausas, konkursus ir kt. Toks skaitmeninio turinio skatinimas gali suteikti jūsų auditorijai jausmą, kad jie yra svarbūs ir dalis kažko didesnio. Patariama sukurti erdvę, kurioje mokytojai ir mokiniai galėtų laisvai dalintis savo idėjomis, patirtimi ir klausimais.

Kūrybiškumas, mokyklos varomoji jėga: kaip jį įtraukti į personalo, mokytojų ir besimokančiųjų veiklą?

Kūrybiškumas mokykloje gali būti svarbus veiksnys skatinant inovacijas, gerinant mokymo ir mokymosi procesą, aktyvų dalyvių įsitraukimą. Norint būti kūrybiškiems ir siekiant tokios pat mokytojų ir mokinių aplinkos bei veiklos, rekomenduojama:

 1. Kūrybiškumo pamokos:
  • Suteikti mokytojams galimybę tobulėti, lankytis seminaruose, mokymuose.
  • Skatinti mokytojus dalintis idėjomis ir gerąja patirtimi.
  • Naudoti inovatyvius mokymo metodus ir priemones, pavyzdžiui, technologijas, projektinį mokymą ir žaidimų elementus.
  • Organizuoti įvairius renginius, konkursus, projektus ir pan.
  • Skatinti bendruomenės dalyvavimą ir įvairiais iniciatyvas.
  • Sukurti tokias mokymo ir mokymosi programas, kuriose būtų skatinamas problemų sprendimas ir kūrybiškumas.
  • Leisti mokiniams patiems pasirinkti projektus ar temas.
  • Įtraukti į pamokų turinį užduotis, kurios skatintų kritinį mąstymą ir sprendimų kūrimą.
  • Taip pat skatinti pedagogus įgyvendinti kūrybiškus sprendimus, idėjas ir laisvę eksperimentuoti.
 1. Technologijų panaudojimas:
  • Integruoti technologijas, kurios skatina kūrybiškumą, pavyzdžiui, virtualias realybės priemones, programavimo pamokas ir kitus skaitmeninius įrankius.
  • Pasirinkti edukacines platformas, kurios skatintų mokinių bendradarbiavimą ir projektinį mokymą.

3. Nuolatinis mokymasis:

  • Stengtis užtikrinti, kad mokytojai nuolat galėtų tobulinti savo kūrybiškumo įgūdžius dalyvaudami mokymo programose ar mokymuose.
  • Sekti naujoves ir pririekus keisti mokymo planus, jeigu reikia, atsižvelgti į besikeičiančias technologijas ir poreikius.

Taigi integruojant kūrybiškumą į mokyklos veiklą, svarbu sukurti palankią ir skatinančią aplinką, kurioje visi dalyviai jaustųsi skatinami dalintis idėjomis ir kurti naujoves.

 

ERASMUS + projektą ,,Iššūkis – edukatorių skaitmeninių naujovių valdymas“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000076345) finansuojamas iš ES lėšų.