PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO PADALINIUOSE – PANEVĖŽIO REGIONINIAME STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRE IR ROBOTIKOS CENTRE „ROBOLABAS“ – LANKĖSI ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS DELEGACIJA

Panevėžyje lankėsi 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Stebėsenos komiteto, kuriam pirmininkauja Finansų ministerijos atstovas, nariai. Stebėsenos komiteto ekspertų grupė atlieka svarbų vaidmenį programos valdymo ir kontrolės sistemoje. Šio komiteto funkcija – tikrinti programos pažangą, veiklos rezultatus, įgyvendinimo veiksmingumą.

Pirmą kartą Stebėsenos komiteto išvažiuojamasis posėdis vyko Panevėžio mieste. Pusšimtis delegacijos narių domėjosi atnaujintomis miesto viešosiomis erdvėmis, įstaigomis, kurioms įveiklinti skirta ES teikiama parama: gausus svečių būrys lankėsi Panevėžio dailės galerijoje ir Panevėžio švietimo centro padaliniuose – Panevėžio regioniniame STEAM centre ir robotikos centre „RoboLabas“.

Vizito metu Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė pristatė Panevėžio strategines veiklos kryptis ir prioritetus, papasakojo apie padalinių veiklą, pasidžiaugė pasiekimais. Garbūs svečiai dalyvavo padalinių organizuojamose įvairiose edukacinėse veiklose.