PAMINĖJO KAIMYNŲ DIENĄ

Gegužės 29-ąją minėjome Europos kaimynų dieną

Ar pažįstate savo kaimynus? Ar nusišypsote, pasisveikinate su jais susitikę? Kiekvienas Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumo tarp piliečių
trūkumu. Neretai pabendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis yra paprasčiau negu pasikalbėti su gretimai ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Todėl nuo 1999 m. gegužės 29-ąją kasmet minima Europos kaimynų diena bendravimui ir solidarumui skatinti. Ta proga Panevėžio miesto neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė
pakvietė visas Panevėžio miesto vietos bendruomenes kartu švęsti Europos kaimynų dieną. Miesto bendruomenės parašė nuoširdžius ir labai meniškus sveikinimus-laiškus savo kaimynams, kurie eksponuojami bibliotekoje „Šaltinėlis“ (Vasario 16-osios g.10), o po to bus perduoti adresatams.

Panevėžio miesto neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė

Archyvo nuotr.