PAMINĖJO LIETUVOS 100-METĮ

Liekupio bendruomenė prisidėjo prie Šimtmečiui paminėti skirtų renginių. Balandžio  28 d., vykdydami 2018 m. nevyriausybinių organizacijų projektą „Švęskime Lietuvos Nepriklausomybę prasmingai“, iš dalies finansuojamą Panevėžio m. savivaldybės lėšomis, aktyvūs nariai vyko apžiūrėti Lietuvos nepriklausomybės akto originalą. Signatarų namuose   gidas susirinkusiems papasakojo įdomių istorijų apie 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarus. Keliautojai turėjo progą apžiūrėti jų nuotraukas ir asmeninius daiktus.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje (didžiausioje šalies kultūros paveldo saugykloje) bendruomenei pristatyta Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorija. Smalsuoliai savotiškai prisilietė prie XIX amžiaus Lietuvos, pamatė, kokia buvo Lietuvos valstiečių buities kultūra, susipažino su XVII–XX a. kryždirbystės tradicija bei lietuvių tautiniais kostiumais, kurtais XIX ir XX amžių sandūroje, kai tautinio atgimimo idėjų paveikta šviesuomenė tautiškumo palaikymą siejo ne tik su kalba ar papročiais, bet ir su drabužiais, jų audinių raštais, spalvų deriniais.

Grįždamami namo, keliautojai aplankė pirmojo ir paskutiniojo Nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos gimtinę – Užulėnį. Rūmus primenančiame pastate, kurį krašto gyventojams padovanojo A. Smetona, yra įsikūręs Užugirio muziejus. A.Smetonos rūpesčiu čia 1935 m. buvo įkurta viena moderniausių Lietuvos pradinių mokyklų. Jauna muziejaus darbuotoja papasakojo apie mokyklą bei pirmųjų jos mokytojų gyvenimą ir likimus. Liekupio bendruomenės nariai pasėdėjo už 100 metų senumo originalių suolų, patrepsėjo per „smetonišką“ mokyklos aktų ir sporto salės parketą, palietė autentiškus to meto mokytojų buities daiktus. Visi kartu taip pat keliavo „Duonos keliu” ir „Lino keliu“, aplankė A.Smetonos dvarą ir pilni įspūdžių ir patriotinių nuotaikų grįžo namo.