PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRAS ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „SAVANORYSTĖ ATVERIA KELIUS“

Panevėžio švietimo centras įgyvendina Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektą „Savanorystė atveria kelius“.

 

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti savanorystę Panevėžio mieste keliant jaunuolių socialinę, kultūrinę, bendruomeninę kompetencijas ir gerinant jų padėtį visuomenėje.

 

UŽDAVINIAI:

 

1. Skatinti jaunų žmonių savanorystę Panevėžio mieste.

2. Stiprinti jaunų žmonių socialinę, bendruomeninę ir bendradarbiavimo kompetencijas.

3. Skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, lyderystę ir užimtumą.

4. Padėti jauniems žmonėms jungtis į darbo grupes, ugdytis komandinio darbo kompetenciją.

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS:

· Jaunuoliai dalyvauja savanorystės, lyderystės, pedagogikos-psichologijos mokymuose.

· Atlieka praktiką Panevėžio švietimo centro padalinyje Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“.

· Jaunuoliai kviečiami telktis į darbo grupes, bendradarbiauti, teikti idėjas, siūlyti iniciatyvas.

· Siekiant skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą ir organizuotumą rengiami informaciniai renginiai.

· Vyksta konsultacijos, kurių metu projekto dalyviai skatinami savanoriauti.

· Projekto baigiamasis renginys – konferencija, kurios metu bus aptariami nuveikti darbai, įsivertinamos įgytos praktinės žinios bei kompetencijos.

 

Projektas remiamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.

 

Pridedama: projekto plakatas.