PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ BUHALTERIO PAREIGOMS EITI

Panevėžio švietimo centras skelbia konkursą buhalterio pareigoms eiti (B lygis, 0,5 etato).

Reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą/aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje švietimo įstaigoje.
 3. Išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Officeprograminiu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki liepos 4 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu ir kviečiami pokalbio.

Dokumentus galima pateikti:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui (Panevėžio švietimo centras, Topolių al. 12, Panevėžys).
 2. Registruotu laišku, adresuotu Panevėžio švietimo centrui, Topolių al. 12, Panevėžys 35169.
 3. El. paštu – info@ppsc.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.