PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO PADALINIŲ ATSTOVĖS LANKĖSI PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE

Balandžio 8 d. įvyko bendras Panevėžio kolegijos, Panevėžio miesto savivaldybės ir neformalaus ugdymo įstaigų atstovų susitikimas.
Susitikime dalyvavo savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bartašienė, Panevėžio gamtos, muzikos, dailės mokyklų ir moksleivių namų atstovės. Taip pat Švietimo centro padalinių, robotikos centro RoboLabas ir atviros prieigos centro STEAM Panevėžys, vadovės.
Susitikimo metu savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bartašienė skaitė pranešimą „Panevėžio miesto savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokyklų teikiamų ugdymo paslaugų apie formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU), neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ), neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ), neformaliojo ugdymo edukacines (NU) programas ir kryptis“. Taip pat buvo dalinamasi gerąją patirtimi, aptariamos platesnės Panevėžio kolegijos ir mieste veikiančių neformalaus ugdymo įstaigų bendradarbiavimo galimybės.