PROJEKTAI – VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ INTEGRACIJAI SKATINTI

2018 m. Panevėžio švietimo centras pradeda įgyvendinti 2 projektus, skirtus vyresnio amžiaus asmenų integracijai į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių- dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei saviarpio pagalbą. Lapkričio 19 d. Panevėžio švietimo centre vyko pirmojo startuojančio projekto „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“ pristatymas.

Dvejus metus truksiančio projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių-dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Projekte iš viso numatyta 12 veiklų, pagal pobūdį ir projekto uždavinius sugrupuotų į tris grupes.

Pirmoji veikla, skirta skatinti, aktyvinti savanorystę bei savipagalbą prasidės jau lapkričio 28 d. Jos metu bus apmokyti  22 projekto savanoriai, kurie savo žinias vėliau perduos 54 projekto dalyviams. Projekto dalyviai mokysis savanorystės pagrindų, bus stiprinami jų bendrieji gebėjimai bei mokoma kaip įtvirtinti jų savanoriškos ir savipaglbos veiklos įgūdžius. Mokymų metu lektorius supažindins projekto dalyvius kas apskritai yra savanorystė, koks yra savanorių vaidmuo bendruomenėje, kodėl reikalinga savanorystė, akcentuos tarpasmeninius santykius bei gvildens kitas temas.