Projektas „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“

Panevėžio švietimo centras nuo 2020 m. gegužės 11 d. įgyvendina projektą „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“. Jo tikslas – įtraukti bedarbius ar ekonomiškai neaktyvius asmenis į darbo praktikas, organizuoti mokymus, siekiant suteikti projekto dalyviams naujų žinių, įgūdžių, dėl kurių pagerėtų šių asmenų padėtis darbo rinkoje.

Projekto uždaviniai:
1. Darbinių įgūdžių darbo vietoje teikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, organizuojant mokymus, sudarant galimybes atlikti praktikas.
2. Vykdyti projekto dalyviams pažintines keliones į kitus šalies miestus, atliekant savanoriškas praktikas.
Bendra projekto trukmė – 18 mėnesių.

Projekto veiklos turi puikias tęstinumo sąlygas: kadangi Švietimo centras skatina savanorystę, su įstaigomis bus susitarta dėl praktikų ir kitiems asmenims, ne projekto dalyviams.