RESPUBLIKINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠIMO KONKURSAS „SPALVOTAS KALĖDINIS MIESTAS“

Panevėžio Beržų progimnazija organizuoja Respublikinį pradinių klasių mokinių piešimo konkursą „Spalvotas kalėdinis miestas“, kurio tikslas – skatinti mokinių kūrybinį aktyvumą, saviraišką. Visi norintys kviečiami išlaisvinti kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, svajones.

Konkursu siekiama ugdyti vaikų išradingumą ir estetinį skonį; skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais; plėtoti kūrybinius, meninius gebėjimus, institucijų tarptinklinę sąveiką.

Piešiniai „Spalvotas kalėdinis miestas“ gali būti sukurti įvairia technika: akvarele, guašu, spalvotomis kreidelėmis, tušu, pastele, pieštukais ir kt.

– Mokinys turi pateikti nufotografuotą po vieną atlikto piešinio fotonuotrauką;

– Siunčiamos fotonuotraukos pavadinime užrašoma: autoriaus vardas, pavardė ar autorių grupės pavadinimas, klasė, mokytojas, ugdymo įstaigos pavadinimas ir el. pašta;

– Konkurso pabaiga gruodžio 19 d.;

– Darbai vertinami atsižvelgiant į meninę vertę, kūrybiškumą, originalumą. Darbus vertina Beržų progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta pedagogų komisija;

– Konkurso nugalėtojai skelbiami 2020 m. gruodžio 23 d.

 

Konkurso nuostatai

 

MOKYTOJAI, PASKATINĘ VAIKUS DALYVAUTI KONKURSE, REGISTRUOJASI SEMI+ PLATFORMOJE (prie 2020 m. lapkričio  25 d. renginio).