PROJEKTAS „MATEMATIKOS MOKAU(-SI) SAVIVALDŽIAI – MOKAUSI ATSAKINGAI“

Panevėžio švietimo centras kartu su keturiomis gimnazijomis įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas;
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei stiprinti projekte dalyvaujančių mokyklų Geros mokyklos požymių raišką.

Panevėžio švietimo centras kaip partneris dalyvauja tiesioginėse projekto veiklose. Pirmiausia kartu kūrė savivaldaus ugdymo (-si) matematikos pamokose programą. Švietimo centro darbuotojai yra atsakingi už kompetetingų lektorių paiešką, vyksiančių seminarų priežiūrą, organizavimą. Švietimo centro darbuotojai, turintys ekspertų kategorijas, konsultuos projektą įgyvendinančias mokyklas savivaldaus mokymosi galimybių pritaikymu matematikos pamokose.

Partnerio padalinyje „ROBOLABAS“ vyks kai kurios veiklos mokiniams. Padalinyje yra galimybė dirbti su 3 D spausdintuvais, yra staklės, kurių pagalba galima atlikti 3 D matavimus, karpymus, o, pasitelkiant mokytojų vaizduotę, puikiai galima dėstyti pamokas naujoviškai, unikaliai. Todėl pasinaudojant partnerio resursais bus galima pamokose gauti labai daug naudos. (INŽINERIJOS LABORATORIJOJE galima  susipažinti su robotika ir technologijomis, programavimo ir 3 D modeliavimo bei mechanikos pagrindais, konstruos robotus, valdys modelius ir išmaniuosius įrenginius, kurie leis vaikams toliau planuoti savo veiklas, prisidės prie savivaldaus mokymosi modelio.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.