TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS PLĖTOJANT PATIRTINĮ MOKYMĄSI

Dėmesys patirtiniam mokymuisi

Panevėžio miesto savivaldybė, dešimt Panevėžio miesto mokyklų (4 gimnazijos ir 6 progimnazijos) ir Panevėžio švietimo centras sėkmingai įgyvendina Lyderių laikas 3 (toliau – LL3) projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“.

Projekto dalyviai dalyvavo stažuotėje, kurios metu buvo pristatytos įvairios patirtinio mokymosi patirtys. Mokytojai susipažino su Suomijos ugdymo sistema, sužinojo, kokius patirtinio ugdymo metodus taiko skandinavai. Projekto dalyviai reguliariai konsultuojasi su Panevėžio savivaldybės konsultantu dr. Aurimu Juozaičiu, skatinančiu kūrybinės komandos narius išsakyti lūkesčius, kokį pokytį savo mokyklos bendruomenėje jie norėtų matyti pasibaigus LL3 projektui.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą, buvo numatyta mokykloms nupirkti priemonių, kurios reikalingos patirtiniam mokymuisi. Taip pat susitarta su vežėju – UAB „Autrega“, kuris rūpinasi mokinių pavežėjimu į kitose erdvėse vykstančias patirtinio mokymosi veiklas.

Šiltnamyje augina daržoves

Projektui skirta 47 800 eurų. Patirtinio mokymosi priemonėms išleista 23 524,2 Eur. Projekte dalyvaujančios mokyklos įsigijo labai įvairių priemonių: vieni sugalvojo įsirengti šiltnamį ir auginti daržoves, prieskonius, kiti – tyrimų klasę su laboratoriniais stalais, mikroskopais, termometrais, daugiafunkciais oro sąlygų matuokliais, treti pasirinko elektrines virykles, kurias mokiniai naudoja gamindami maistą. Populiarūs buvo eksperimentų rinkiniai „Mano kūnas, mano sveikata 5-8 klasei“, „Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys“. Panevėžio švietimo centro padalinys „Robolabas“ įsigijo robotų konstruktorius, kuriais mielai naudojasi mokiniai.

Projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai mielai vyksta į kitas erdves, kuriose išbando kažką naujo, tyrinėja, kuria. Nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio vidurio pamokos ne mokykloje vyko net 190 kartų. Mokytojai ir mokiniai dažniausiai rinkosi PRC „Robolabas“, Panevėžio gamtos mokyklą, UAB „Aukštaitijos vandenys“, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“. Taip pat lankėsi Panevėžio kraštotyros muziejuje, Krekenavos regioniniame parke, Janinos Krikštaponienės sraigių ūkyje, Kaizerio miškelyje, Žaliojoje girioje, Panevėžio kultūros ir poilsio parke.

„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“

Panevėžio švietimo centras ir Panevėžio plėtros agentūra įgyvendina iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, į kurią įtraukė Panevėžio mokyklų pedagogus ir įvairias miesto įmones. Iniciatyva siekiama ne tik padėti moksleiviams susipažinti su Panevėžio įmonių veikla ir karjeros galimybėmis, bet ir skatinti verslui reikalingų specialistų ugdymą.

Iniciatyvoje dalyvauja mokyklos, jau turinčios ugdymo proceso organizavimo bendradarbiaujant su miesto įmonėmis patirties, skatinančios moksleivius domėtis STEAM mokslais ir su jais susijusiomis profesijomis. Iniciatyvą palaiko dešimt Panevėžio įmonių ir įstaigų: UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Panevėžio stiklas“, UAB „Automatikos sistemos“, UAB „Harju Elekter“, UAB „Burbuliukas ir Co“, UAB „Povydė“, taip pat ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio dailės galerija, Panevėžio kraštotyros muziejus ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Ugdymo įstaigos delegavo 12 mokytojų, kurie miesto įmonėse, atsižvelgdami į jų veiklos specifiką, kurs patirtinio mokymosi scenarijus, kuriuos išbandys su savo mokyklos mokiniais. Vėliau šiais scenarijais galės naudotis visų miesto ugdymo įstaigų pedagogai. Tikimasi, kad ši veikla padės mokiniams išsamiau susipažinti su įmonių ar įstaigų veiklos specifika, mokytis remiantis patirtimi, o galbūt ir atrasti profesinį kelią, pašaukimą. Kokybiškam mokytojų darbui užtikrinti skirta 6204 Eur, nupirkti nešiojami kompiuteriai.

Susidomėjimo sulaukė „Robolabas“

Panevėžio švietimo centro padalinys PRC ,,Robolabas“ aktyviai dalyvauja vykdant projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ veiklas. Per du pirmuosius mokslo metų mėnesius PRC „RoboLabas“ dažniausiai – net 32 kartus – lankėsi pradinių klasių mokiniai. Čia jiems vyko integruotos matematikos arba pasaulio pažinimo pamokos. Aktyviausi dalyviai – Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos pradinukai. 5-8 klasių mokiniai PRC „RoboLabas“ lankėsi 20 kartų. Smalsiausi buvo Panevėžio ,,Žemynos“ progimnazijos mokiniai. Šio amžiaus grupę labiausiai domino fizika ir matematika. Vyriausieji – I-V klasių mokiniai – robotikos centre lankėsi 7 kartus. Aktyviausieji – Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokiniai, susidomėję integruotomis matematikos pamokomis.

PRC ,,Robolabas“ lankėsi ir tų mokyklų, kurios nepateko į LL3 projektą, mokiniai. Nuo spalio mėnesio pradžios jie taip pat galėjo dalyvauti integruotose pamokose. Šia galimybe puikiai pasinaudojo Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinukai.

Į projektą ,,Gera būti kartu“ buvo kviečiami mokiniai iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, šeimynos iš A.Bandzos globos namų. Dalyvaudami veiklose vaikai patyrė gerų emocijų.

Projekto kūrybinė komanda:

Loreta Masiliūnienė, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos narė, Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė, Dainius Šipelis, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius, Vitalija Dziuričienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė, Aušra Gabrėnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė, Algirdas Gedeikis, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktorius, Giedrė Gruzdienė, Panevėžio „Aušros“ progimnazijos direktorė, Oksana Karoblienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja,  Asta Malčiauskienė, Panevėžio švietimo centro direktorė, Rasa Macė, Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Minolė Petronytė-Kairienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė, Vytautas Raišys, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos direktorius, Silvija Sėrikovienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ramutė Stasevičienė, Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Zina Stripeikienė, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos direktorė, Vidmantas Vilutis, Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos direktorius.