SEMINARAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

2017 m. balandžio 11 d. 9.00 val. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje vyks 2 dienų (18 akad. val.) seminaras „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas pradinėse klasėse“.

Lektorė – dr. Viktorija Sičiūnienė, LEU.

Seminare mokytojai:

  • susipažins su naujais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelio (2016) srities ,,Rezultatai“ rodikliais, įsigilins į jų esmę,
  • pagilins supratimą apie standartizuotus testus (ir kitus standartizuotus įrankius), jų rezultatų analizavimo metodus, rezultatų panaudojimo galimybes, mokysis juos vertinti ir interpretuoti,
  • įgys praktinių gebėjimų vertinti ir interpretuoti užduotis, jų sprendimo rezultatus, priimti sprendimus mokinio/klasės pažangos projektavimo ir stebėjimo srityse.

Seminaro temos:

  • Mokymosi pasiekimų ir pažangos samprata. Satandartizuoti testai: pagrindinė paskirtis. Standartizuoto testo rezultatų analizė ir interpretavimas.
  • Mokinio mokymosi pažangos pojektavimas ir stebėjimas ugdymo praktikoje (tiriamoji dalis, dalyviai išbandys lektoriaus skirtas užduotis ugdymo praktikoje, atsiųs jam savo darbų rezultatus, lektorius juos išanalizuos)
  • Mokinio mokymosi pažangos planavimo ir stebėjimo patirčių apibendrinimas. Kokybiškos užduoties samprata; užduočių ir vertinimo instrukcijų pritaikymas mokinių mokymosi poreikiams.

P.S. dėl 2-osios renginio dienos datos bus tariamasi su klausytojais.

Renginio kaina –

Registruokitės svetainėje Semi+.