SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers

eu flag co funded pos rgb left

ERASMUS+ Programme 2019 – KA2 Adult Education

Project Nr.: 2019-1-LT01-KA204-060494

 

 

„SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers“

(„Parama mokytojams stiprinant problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyenimą”)

2019-10-01  –  2022-03-30

 

 

Projekto partneriai

 1.     EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (Belgjja)
 2.    DAFNI KENTRO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS  (Graikija)
 3.     PATATRAC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  (Italija)
 4.     CENTRE D’ESTUDIS PRAT, S.L. (Ispanija)

 

Projektas atliepia Lietuvos nacionalinius švietimo prioritetus:

Tobulinti ir gerinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas

Gerinti ir plėtoti kokybiško mokymosi galimybes, pritaikytas individualiems poreikiams

 

Europinius prioritetus:

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė ir parama jiems; inovatyvių metodų ir priemonių suaugusiųjų švietimui kūrimas, ypatingą dėmesį skiriant įtraukiajam mokymuisi ir mokymuisi bendradarbiaujant.

 

Tikslas:

Plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, teikti jiems metodinę paramą  kuriant inovatyvias mokymosi metodikas ir priemones; remti švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų modernizavimą akcentuojant įtraukiojo švietimo, mokymosi bendradarbiaujant svarbą.

 

Tikslinės grupės:

suaugusiųjų švietėjai, andragogai, suaugusieji.

 

Bus sukurti intelektiniai produktai:

 1.  Mokymosi visą gyvenimą problemų sprendimo metodų ir būdų kontekstinė analizė visų projekto partnerių šalyse. Suvestinė analizė.
 2. PARAMOS platforma ir diskusijų forumas, kuriame aptariamos (remiantis 1 produkto išvadomis) probleminės mokymosi sritys; mokymosi įrankių ir metodikų bazė, suskirstyta į 3 mokymosi iššūkių kategorijas: 1) įtrauktis, 2) motyvavimas ir išlaikymas, 3) informavimas. Pilotinis sukurtų priemonių ir įrankių išbandymas mažose grupėse.
 3. Rekomendacijos suaugusiųjų švietimo sistemos tobulinimui visų partnerių kalbomis

 

Planuojami projekto rezultatai:

 • Visų partnerių šalyse atlikta suaugusiųjų švietimo situacijos analizė, apibrėžtos probleminės sritys ir iššūkiai. Remiantis šiais duomenimis bus parengtos rekomendacijos suaugusiųjų švietimo politikos formuotojams.
 • Parengta metodinė bazė, kuria galės naudotis švietėjai ir besimokantieji.
 • Plėtojamos profesinės pedagogų/ mentorių/ tutorių kompetencijos. Sukurta galimybė pasinaudoti efektyvia tarptautine patirtimi SUPPORT platformos forume. Platformoje sukurta metodinė bazė padės kurti įtraukiančias, skatinančias kūrybiškai veikti mokymosi aplinkas, patrauklius šiuolaikiškus suaugusiųjų mokymosi būdus ir formas, didins informuotumą apie mokymosi visą gyvenimą galimybes, vertę ir naudą.
 • Tikimasi, kad projektas darys ilgalaikį tvarų poveikį suaugusiųjų švietimo organizacijoms, mokytojams, besimokantiesiems ir visai bendruomenei.

Projekto svetainė   https://supportae.eu/https://www.facebook.com/supportrainersae/