„SVARBIAUSI NAUJO MOKYTOJŲ ETATINIO DARBO APMOKĖJIMO AKCENTAI“

Gerbiami mokyklų vadovai, buhalteriai, personalo specialistai,

2019 m. gegužės 15 d. 9.00 val. kviečiame į praktinį seminarą „Svarbiausi naujo mokytojų etatinio darbo apmokėjimo akcentai “.

  

Seminaro tematika:

 1. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas V-187 2019 03 01.
 2. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas darbo laikas.
 3. Darbo sutarties sudarymas arba papildymas.
 4. Darbo laikas:
 • maksimalus darbo laikas,
 • minimalus poilsio laikas,
 • paros, savaitės nepertraukiamo poilsio ypatumai,
 • viršvalandinis darbas.
 1. Darbo laiko rėžimas.
 2. Nuotolinis darbas.
 3. Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymas ir ypatumai. Derinimas su darbo taryba.
 4. Suminė darbo laiko apskaita. Apskaitinis laikotarpis 3 mėn. (svarbu).
 5. Susitarimas dėl papildomo darbo.
 6. Darbo užmokestis, jo sudedamosios dalys.
 7. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas.
 8. Kasmetinių atostogų suteikimas. Atostoginių skaičiavimas.
 9. Kompensacijų skaičiavimas.

 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė

Registracija internetu http://www.semiplius.lt .

Mokymų kaina – 16,24 Eur.

Mokymai vyks Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje (Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys).

Kilus klausimams skambinti tel. 8-45 465546