TECHNOLOGIJŲ ŽINIOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO FAKULTETO KLAUSYTOJAMS

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokytoja Rūta Kurnickienė, mokytojas metodininkas Mindaugas Yčas ir jų mokiniai noriai atsiliepė į Panevėžio pedagogų švietimo centro iniciatyvą-padėti Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto 26 klausytojams įvaldyti kompiuterines technologijas.

Pradedant mokymus, jaunųjų mokytojų komandai buvo labai svarbu suprasti tikrųjų vertybių reikšmę, o ypatingai pilietiškumo, noro padėti kitiems ir dalinimosi turimomis žiniomis.

Bendradarbiavimas su Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto klausytojais yra puiki galimybė patikrinti ir patobulinti savo kantrybę, susipažinti su naujais žmonėmis, pagelbėti jiems, mokantis naudotis kompiuteriu. Mokydami senjorus naudotis kompiuteriu, komanda turi sugalvoti, kaip paaiškinti atliekamus veiksmus kuo paprasčiau. Tokiu būdu kiekvienas vyresnio amžiaus klausytojas gali atlikti užduotis ir džiaugtis, kad išmoko kažką naujo. Siekdami sudominti ir paskatinti besimokančius – ieškoma naujų mokymo būdų, parenkamos aktualiausios temos, į mokymo procesą žvelgiama išradingai.

Senjorams mokytis kompiuterinio raštingumo sekasi labai gerai, visi noriai lanko organizuotus užsiėmimus Panevėžio pedagogų švietimo centre. Kaskart pasibaigus užsiėmimams senjorai labai džiaugiasi jiems suteikta galimybe mokytis dirbti kompiuteriu, suteiktomis žiniomis, kaip juo naudotis, ieškoti informacijos ir kt. Senjorai noriai dalijasi naujai įgytomis žiniomis tiek tarpusavyje, tiek su kitais bendraamžiais, kurie nedalyvauja užsiėmimuose.

„Puikus bendravimas tarp kelių kartų, darbas su šiltais ir gerai nusiteikusiais vyresnio amžiaus žmonėmis yra malonus ir nė kiek nevargina. Visgi, visų smagiausia po užsiėmimų matyti senjorų šypsenas veiduose“, – pasakoja jaunų savanorių komanda.

Koordinacinės grupės informacija

{os-gal-3}