TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO FAKULTETO LITERATŲ GRUPĖ RINKOSI Į „LITERATŲ POPIETĘ“

Lapkričio 21 d. tradiciškai rinkomės į literatų popietę. Tik šįkart buvome ne vieni. Į svečius pasikvietėme TAU folkloro grupę (vad. Violeta Krasauskienė). Poezijos posmus ir prisiminimus apie Maironį, vėliau apie E. Mezginaitę lydėjo muzikiniai intarpai šių poetų eilėmis. Susitikimui persiritus į antrąją pusę, nuskambėjo ir bendros kūrybos daina rudenine tematika. Šios dainos tekstą kūrė dauguma literatų, o muziką pritaikė folkloro grupės vadovė Violeta. Dainingai nuskambėjusia bendra melodija nuotaikingai atsisveikinome su rudenėliu.
Teksto autorė – Trečiojo amžiaus univeristeto Panevėžio fakukteto literatų grupės vadovė Liuda Balabonienė.