TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO FAKULTETO MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Spalio 8 diena. Sakoma, kad viščiukus skaičiuoja rudenį. Tada ir derlius nuimamas. Na o mes derliaus dieną sėjame. Grūdą, kuris pavasarį atneš naują derlių. Tai mūsų iškilminga mokslo metų pradžia. Rugsėjo 30 atšventėm pagyvenusių žmonių dieną, o šiandien į bendruomenių rūmus susirinko jauni, linksmi ir gražūs trečiojo amžiaus universiteto studentai.

Šventę pradėjo dainos klubo, kuriam vadovauja Dalia Gaspariūnienė, dainoriai. Po jų į sceną buvo pakviesti lyderiai-tie, kurie dalinasi savo laiku, patirtimi su bendraminčiais. Sulaukėme ir šiltų sveikinimų iš svečių. Mūsų veiklų koordinatorė Virginija Juknienė Erasmus+ projekto dalyvėms įteikė sertifikatus ir palinkėjo sėkmės dalinantis parsivežta gerąja patirtimi.

Scenoje vėl skambėjo dainos. Šį kartą Violėtos Krasauskienės vadovaujamas folkloro ansamblis. Kaip visada, išmoningumu žavėjo Rita Pečiulienė. Visi išklausėm paskaitos apie performansą, kurį grupės moterys iliustravo savo pasirodymu.

O salėje jau sukosi linijinių šokių kolektyvas (vadovė Violeta Krasauskienė), smagiu ritmu į šventinę vakaronę kviesdamas įsijungti visus. Skambant vokalinio ansamblio „Nevėžis” atliekamoms dainom visi smagiai šoko. Sėdėti nebuvo kada. Atrodė, kad susirinkusi draugiška viena didžiulė šeima.

Šventė baigėsi. Prasideda smagūs studentiški mokslo metai. Tegul jie būna kupini susitikimų, atradimų, jaunatviškų išdaigų…

Teksto autoriai – Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas.