Projektai atveria duris

2022 metų rugsėjo mėnesį vyko projektų rengimo mokymai 2-iems dalyvių grupėms pagal „Erasmus+ projekto „Profesionalumo link“ (Towards professionalism“), Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041692, veiklų planą.

Centro metodininkai sukaupę įvairiapusę projektų rengimo ir vykdymo patirtį, todėl mielai ja dalinasi su kolegimis iš kitų įstaigų, organizacijų, vykdančių suagusiųjų šviečiamąją veiklą. Teoriniuose-praktiniuose-kūrybiniuose 16-os val. mokymuose  (2 grupės, iš viso 36 dalyviai) dalyvavo Panevėžio miesto vietos bendruomenių,  nevyriausybinių organizacijų, senjorus, neįgaliuosius vienijančių asociacijų, kultūros įstaigų atstovai ir komandos.

Mokymų metu išsamiau aptarti projekto rengimo etapai, projektų struktūra ir esminiai aspektai. Didžiausias dėmesys sutelktas į praktines-kūrybines užduotis, mokymų dalyvių ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bendrų idėjų, skatinančių suaugusiųjų švietimo formų, būdų įvairovę, mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimą bei  geresnę kokybę, vystymą.

Išsamiai aptartos Erasmus+ projektų galimybės, prioritetinės sritys bei praktiniai paraiškų teikimo aspektai. Remiantis centro vykdytų/vykdomų projektų, mobilumų dalyvių asmenine patirtimi, diskutuoti šių projektų teikiami privalumai. Mokymų dalyviai atliko kūrybines užduotis, kurdami projektų koncepcijas, paremtas bendradarbiavimu tarp skirtingų sričių organizacijų. Jie patys stebėjosi, kiek daug galima nuveikti ne išskaidant, o suvienijant pajėgas ir išteklius; kiek daug idėjų galima įgyvendinti   pozityvioje, kuriančioje partnerystėje ir panaudojant skirtingą gerąją patirtį.

Mokymai prabėgo akimirksniu. Kurianti, puiki emocinė aplinka, subalansuotas teorijos, praktikos ir savarankiškų kūrybinių užduočių santykis, galimybės bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir idėjomis su kolegomis iš kitų organizacijų bei sustiprinti analizės ir sintezės, planavimo, komandinio darbo įgūdžiai-tai mokymų refleksijos metu akcentavo visiū mokymų dalyviai.

Projektų rengimo medžiagą galima rasti čia: https://drive.google.com/file/d/1poo03YpKKHRDFuz5Mn7dy8fy0u-lFD90/view?usp=drive_link