ERASMUS+ PROJEKTO „IŠŠŪKIS – EDUKATORIŲ SKAITMENINIŲ NAUJOVIŲ VALDYMAS“ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000076345
Projekto pavadinimas „Iššūkis – edukatorių skaitmeninių naujovių valdymas“
Projekto sėkmė priklauso nuo dalyvių, jų pastangų, skiriamų projektui, ir gebėjimo bendradarbiauti.

„Erasmus+“ mobilumas skatina:

• prisitaikymą prie supančios aplinkos;

• sklandžiai bendrauti ir kurti palankią infrastruktūrą;

• būti lankstiems taikant įprastines metodikas;

• komandos pasiaukojimą tikslui ir tikslų skaidrumui;

• kurti kokybiškus produktus;

• tinkamai naudoti turimas lėšas.

Ir toliau skaitykite čia