VAIZDO KONFERENCIJA „MENŲ DŪZGĖS“ – KURIANČIO ŽMOGAUS LINK“

2018 m. balandžio 6 d. nuo 10 val. bus tiesiogiai transliuojama vaizdo konferencija „Menų dūzgės“ – kuriančio žmogaus link“. Transliacija vyks iš Ugdymo plėtotės centro Vaizdo konferencijų salės (prisijungimo nuoroda http://193.219.133.45/videos/livestreams/page1/).

Konferencijos tikslas – aktualizuoti kultūrinį ugdymą, aptarti jo atveriamas galimybes XXI a. kompetencijų įgijimui.

Dalyviai – administratoriai (miestų/rajonų švietimo skyrių, švietimo centrų, mokytojų metodinių būrelių atstovai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui), formaliojo / neformaliojo ugdymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendruomenės.

Konferencijoje dalyvaus Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų atstovai. Konferenciją modernuos Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Konferencijoje nagrinėjamų problemų laukas

Lektorius – Dr. Mantas Adomėnas – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas

Lektorius pranešime nagrinės humanitarinio kultūrinio ugdymo svarbą žmogaus ūgčiai.

Humanitariniams mokslams iš prigimties būdingo tiesos ieškojimo, reflektyvaus vertybių išgryninimo ir kritinio mąstymo ugdymo, be tapatybės kūrimo, bendruomeniškumo, pilietiškumo vertybių ugdymo demokratinis gyvenimas ir laisva visuomenė negali funkcionuoti, būti tvarūs. Visuomenėms, kuriose humanitarinė kultūra yra silpna, stinga inovacijų dvasios ir kūrybiškumo, sunkiau sukurti dinamišką, aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Humanitarinė kultūra svarbi net gamtos ir tiksliųjų mokslų atradimams, o kur dar vadinamieji minkštieji dalykai – visuomenės vertybės, tapatybė ir solidarumas, bendruomeniškumas, kritinis mąstymas – tai, be ko pati ekonomika ir valstybės gyvenimas tampa netvarūs kaip namas be pamato.

Sigitas Balčiūnas, Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorius,  Socialinių inovacijų tyrimo centro jaunesnysis mokslo darbuotojas

Lektorius pristatys Lietuvos muziejų̨ asociacijos inicijuotą Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimą ir rekomendacijas dėl jos gerinimo. Pranešime bus nagrinėjami kultūrinės edukacijos muziejuje aprėpties ir prieinamumo klausimai, atskleidžiama edukacinių programų muziejuje bendrakūros ir mokytojų bei muziejaus darbuotojų bendradarbiavimo situacija, keliama mokinių ugdymosi muziejuje metodų problema, diskutuojama dėl ugdymo programos mokykloje ir edukacijos muziejuje turinio dermės.

Lektorė – Jolita Bečienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros edukacijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė

2018 m. rugsėjo mėnesį bus įgyvendintas Kultūros ministerijos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija rengiamas kultūros paso projektas. Tai programa, kurios tikslas suteikti Lietuvos moksleiviams galimybę nemokamai lankytis teatre, kino filmuose, koncertuose, muziejuose, taip skatinant juos dalyvauti kultūriniame gyvenime ir ugdant aktyvius kultūros vartotojus.

Lektorė pristatys kultūros paso koncepciją, jos kūrimo ir išbandymo ypatumus.

 

VAIZDO KONFERENCIJOS „MENŲ DŪZGĖS“ – KURIANČIO ŽMOGAUS LINK“