MOKINIŲ MĄSTYMO GEBĖJIMŲ AKTYVINIMAS

GERBIAMI MOKYTOJAI, MOKYKLŲ VADOVAI, METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKAI

2018 m. kovo 28 d. 10.00 val. kviečiame į seminarą Mokinių mąstymo gebėjimų aktyvinimas“. Seminarą ves Kauno technologijos universiteto, Edukologijos programos magistrantė, lektorė Neringa Pilipavičienė.

Programos turinys:

  1. Mąstymo veiklos sritys: A, B, C ir D (analitinis mąstymas, nuoseklus mąstymas, vaizduote grįstas mąstymas, tarpasmeninis mąstymas).
  2. Mokinių mąstymo strategijos ugdymo procese: verslus mąstymas, probleminis mąstymas, kritinis mąstymas, refleksyvus mąstymas.
  3. Bendrosiose ugdymo programose mąstymo ugdymui skiriamas dėmesys.
  4. Priemonės ugdyti mokinių mąstymo gebėjimus: 5 mąstymo įpročiai, mąstymo vizualizavimo būdai (mąstymo žemėlapiai), kūrybinio mokymo(si) praktikos integravimas (E. de Bono „šešios mąstymo kepurės“), CoRT 1 mąstymo instrumentai, būdai padedantys mokytis ir įsiminti.

          8 akad. val. seminaro kaina – 16,24 Eur.

Registruotis interneto svetainėje Semiplius.lt

Daugiau informacijos:

tel. 8 45 46 55 46, 8 45 46 31 56, 8 682 53 032